Dag 30 – Taboes doorbreken

Wanneer je de stroom zijn gang laat gaan ben je verbonden in vrijheid.

Verbonden zijn in vrijheid is trouw zijn aan je eigen flow en de flow van de ander respecteren. Soms ontmoet je elkaar daarin, soms ook is jouw partner niet de meest geschikte energie om mee te dansen voor een vrije doorgang van jouw stroom. Dan kunnen er andere mensen / energieën voorbij komen die wel resoneren.

In vrijheid verbonden zijn vraagt van je het concept relatie te vermijden, steeds dieper de verbinding in te gaan en bereid te zijn alles te leven wat er in interactie met deze energie te be-leven valt. Dat is een avontuur waarin je ook alles van jeZelf tegenkomt. En zolang jullie elkaar daarin dienen of voeden, dan is de verbinding nog niet uitgeput. Daarin kan het juist interessant zijn dat jullie ook apart van elkaar ontwikkelen en bloeien en dit weer meenemen in jullie verbinding.

Daarbij vraagt het
zowel van jou
als van partner
een behoorlijke
volwassenheid
om de verleidingen
van het ego te
overstijgen.

Maar het vraagt wat openheid van je om alle zekerheid die er geprojecteerd was op partner los te laten. Daarbij vraagt het zowel van jou als van partner een behoorlijke volwassenheid om de verleidingen van het ego te overstijgen. Want wanneer je verbonden bent met iemand kun je die verstrengelde energie niet over het hoofd zien. Alles wat je met andere energieën onderneemt zal ook van invloed zijn op deze verbinding.

Daarom wil ik aanstippen: vrijheid versus egoïstisch gedrag. De vrijheid ‘verwerven’ jeZelf te zijn en je eigen flow te volgen betekent niet de grillen van het ego te volgen en daarmee uit verbinding met je omgeving te reageren. Vrijheid ontdekken, omdat het je ware aard is en je je realiseert dat je verbonden bent met alles en iedereen betekent dat je beseft dat met iedere verandering van energie je het hele veld van Eenheid in beweging zet!

Dus leef het levensspel vanuit jeZelf, maar met inachtneming van de wetten van deze realiteit:

  • Het ene is alles en alles is EEN
  • Alles is energie, wat je uitzendt trek je aan
    en is van invloed op alle betrokken energieën.
  • Alles is altijd in verandering.

Ben je zover dat je dit ten volle beseft… Dat is het tijd taboes te gaan doorbreken.

fitin

Alles moet aanwezig zijn in 1 persoon
Ik raakte er al eens aan: De illusie dat alles in 1 partner te vinden is. Dat is onmogelijk en zelfs niet wenselijk. Het menselijk bestaan met alle mogelijke ervaringen is eindeloos in zijn schakeringen. Deze overtuiging wil echt losweken als je jeZelf voluit wil leven. Een ego-valkuil hierin is dat je de andere kant opslaat en je behoeften en verlangens in een WIE gaat stoppen. Heeft je partner het niet, dan de buurman wel. Nee… Ik bedoel hiermee dat je met het leven meedeint en vertrouwt en weet dat vanuit een dieper level van jeZelf, jij de ervaringen aantrekt in de juiste vorm en personage waarin dat wat je wilde leven tot zijn recht komt. Jij hoeft dus niet te bepalen wat en wie, dit vraagt enkel dat je open staat voor de wat en wie die het universum voor je regelt. Samen
Er is ook veel taboe op het woordje ‘samen’. Als het om een verbintenis gaat hebben mensen het idee dat alles samen moet. Samen delen, samen in een bed slapen, alles weten van elkaar, ieder facet van het leven met elkaar uitwerken en noem maar op. We bepalen dus dat de VORM samen moet. Maar vanuit dieper level is er geen Samen. Er is EEN, eenheid in een realiteit van dualiteit. Een wereld waarin jij wandelt als JIJ. Waarin het stukje Bewustzijn tot zijn recht wil komen als een volledig JIJ. Niet als helft. De valkuil van ‘samen’ is het concessies doen. Een stukje ontrouw zijn aan jeZelf ten behoeve van de ander of ten behoeve van het idee ‘samen’. Dat is geen vrijheid. Wanneer je werkelijk oprecht 100% de flow van je hart volgt, gebeurt er enkel wat voor alle betrokken partijen het beste is. Eerlijkheid
Ik heb hem eerder al even genoemd: verantwoording afdragen. Dat wil absoluut vrij komen. Je hebt verantwoording naar jeZelf toe, niet naar een ander. En je zult merken als je dit taboe onderzoekt dat enkel wanneer je denkt verantwoording te moeten afleggen of het gevoel hebt iets te moeten verzwijgen (de andere zijde van de medaille), dat dit is op momenten dat je ZELF niet oké bent met wat je voelt of doet. Gebruik dus niet de partner om toestemming te krijgen voor wat jij niet accepteert van jezelf! Seksualiteit
Eigenlijk is hier een heel boek voor nodig, want er zitten nogal wat verwrongen ideeën en onderdrukte gevoelens in de mens op dit thema. Ik stip het hier enkel even aan.
Onderzoek je taboes hierin. Hoe zie je de rolverdelingen in jullie liefdesspel, moet hij/zij altijd de verleider zijn, jij de volger? Moet het enkel zacht en lief zijn of mag je ook je ruige kanten leven? Wat vind je dat kan en mag? Kun je volledig jeZelf zijn in het liefdesspel of zit er afkeuring op jeZelf? Is seksualiteit enkel voor de intieme relatie voorbehouden of mag dit ook vrij geleefd worden, al dan niet fysiek? Mag je gevoelens hebben voor iemand van het andere of zelfs van hetzelfde geslacht? Is seksualiteit iets waarover je niet mag praten en iets dat vies is, of zie je het als geschenk van het leven? Creativiteit, het volgen van passie, zelfexpressie… het zijn allemaal uitingen van seksuele energie. Mag deze levensenergie vrij stromen?
De afkeuring op seksualiteit gaat heel diep, is heel kwalijk, en heeft in veel gevallen de uitdrukking van onze levensenergie in de kiem gesmoord en gezorgd voor de meest nare verwrongen uitdrukkingen in de buitenwereld. (Ja, hier moet nog een boek over komen.)

 podcast: vreemdgaan

Bij alle taboes die overboord gaan is het belangrijk te weten dat het er enkel om gaat dat jij volledig vrij jeZelf kunt zijn. Provoceren of in excessen belanden omdat je nu ‘mag’ kan betekenen dat je juist jeZelf voorbij rent. Dus blijf altijd waakzaam, ieder moment, in iedere situatie!

Opdracht:

Ga eens na voor jezelf of je ontrouw bent aan jeZelf, omdat je trouw was aan deze taboes…

m.a.w. Is er iets dat je liever geheim houdt voor je partner? (Een fantasie, een daad, een gevoel)

Is er iets in jou dat ruimte wil krijgen?

Succes!

liefsvera

Vraag &  antwoord

Wat vinden/hoe denken jullie over lust? Ben ik heel benieuwd waar het verlangen seksualiteit nu eigenlijk bij hoort, is het puur fysiek en/of emotioneel en/of mentaal?

Als ik even het woord verleiding pak dat zo mooi als een van de zeven hoofdzonden wordt omschreven zegt het woord al heel veel. Het is een VERleiding en AFleiding van de innerlijke leiding die je navigatie is en verbonden is met alles en iedereen. Seksuele stroom is prachtig en voedend, maar het moment dat je jezelf laat overnemen in lust kun je innerlijke leiding niet meer voelen en ook niet meer voelen hoe het met de ander is… Met dit antwoord wil ik je absoluut niet zeggen dat je die stroom moet onderdrukken.. Maar hem beheersen, door er bewust van te zijn. Als je zelfs bij die krachtige energie aanwezig kunt blijven en in verbinding…. wauw!

Ik weet niet eens meer of het hier nu om een taboe gaat of een patroon? Soms zou ik willen, dat de dingen gewoon, simpel en vanzelfsprekend zijn. Waarom is alles toch zo ingewikkeld? Mooie differentiatie leg je hier neer. Het verschil tussen een taboe en een patroon. Kijk maar eens wat eraan vooraf ging… Patronen zijn vaak opgebouwd op overtuigingen over goed en fout. De fout’s zijn taboes.
Daarnaast wil ik je wijzen op het eerste moment dat je je iets afvraagt…. dan word je misschien gewaar dat je het eigenlijk al wel weet, maar daarna dit gevoel in twijfel gaat trekken. En ja, dan weet je het helemaal niet meer. Dus de uitnodiging is steeds wakker te blijven naar het eerste moment waarop iets opduikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

logo VeraHelleman rood klein

"It has been my lifelong fascination to investigate why people say what they say and do what they do ... because it seemed so illogical"

Vera provides trainingsessions in collaboration with the Emotion Expertise Centre

We use ActiveCampaign as our marketing automation platform. By clicking above and submitting this form, you acknowledge that the information you provide will be transferred to ActiveCampaign for processing in accordance with ActiveCampaign's Privacy Policy and Terms. 

EEC logo Eng liggend diap
 
BECAUSE INSIGHT MAKES THE DIFFERENCE

The Emotion Expertise Centre has the objective of transferring knowledge and insight about the meaning of, message, functioning of and dealing with emotions.
We strive to get emotions back to the positive attention they deserve, so that people can function in balance with themselves and their environment.

Follow Vera on:
Scroll to Top