Emotiegroep liefde

Persoonlijke hechting versus energetische verstrengeling

Onlangs kwam er een vrouw naar me toe die me vroeg: “Kun je ook verbinden zonder je te hechten?”.
Ik was erg blij dat ze me dat vroeg, want door middel van haar energieveld kon ik pinpointen op dit thema en bekijken en vertalen wat er gebeurt tijdens het aangaan en verdiepen van een verbinding met een ander in de verschillende lagen van ons mens-zijn.

Persoonlijke hechting

Verliefd worden is een boeiend fenomeen. Er komt iemand voorbij waar je al het goede in ziet en die vice versa al het moois in jou aanraakt en naar de oppervlakte brengt. Iemand die je diep in de ogen kijkt waardoor je even helemaal je hart opent. Iemand die je verteld hoe bijzonder je bent, waardoor je voor een korte periode helemaal oké bent met jezelf. Maar! Al gauw ontstaat er afhankelijkheid. Je denkt dat het door die ander komt dat je zo gelukkig bent, terwijl in werkelijkheid die ander je heeft begeleidt naar de acceptatie van jezelf en het openen van je hart voor dit absolute moment. En wanneer je opent en zelfacceptatie ontstaat, heb je de basis gevonden van wie je werkelijk bent, namelijk geluk zelf. Je bent samengesmolten met jezelf, waardoor je op dat moment ook samensmolt met die ander.
De meeste mensen draaien dit om, ze denken dat ze zich gelukkig voelen, omdat ze zijn samengesmolten met de ander, maar belangrijker is wat eraan vooraf ging! De hereniging met jeZelf! Zonder deze hereniging is het onmogelijk jezelf verbonden te voelen met een ander.
Doordat je deze misvatting over het hoofd ziet, wordt deze persoon verantwoordelijk gesteld voor jouw geluk en denk je al gauw niet meer zonder hem of haar te kunnen.

Steeds meer wordt er geprojecteerd op deze persoon: geluk; basis voor veiligheid; toekomstinvulling… en hoe meer je projecteert buiten jezelf, hoe meer je uit verbinding raakt met
jezelf. Je bent je gaan hechten aan een persoon op het level van het ego dat uit is op het veilig en zeker stellen van ideeën over wie je bent en wat je wilt bereiken in het leven. En al snel gaat het niet alleen meer om gelukkig zijn met elkaar en de liefde vrij laten stromen, maar wordt de ander gesommeerd om jouw angsten, jouw leegten, jouw ongenoegens en non-acceptaties op te lossen
en in te vullen. De onvoorwaardelijkheid is eraf en jij raakt steeds verder verwijdert van jeZelf. Merk je wat een onrust alleen al het lezen van deze tekst je geeft?
Sommigen beginnen er niet eens aan, uit angst de redder van hun misère weer kwijt te raken en daarna in een donker gat van onvervulde illusies achter te blijven.

Anderen kennen dit liedje nou onderhand wel. En met het aangaan van een nieuwe verbinding voelen ze intuïtief de angst wederom zichzelf kwijt te raken. Een heel terechte angst. Niet altijd is angst ‘fout’ en moet het overstegen of iets dergelijks worden, het kan ook een accuraat signaal vanuit de diepere laag van jeZelf zijn. Maar doordat er ook nog iets anders gebeurd tijdens dit proces van verbinden is het soms moeilijk úit het ego spel te blijven en vóór liefdevolle verdieping te gaan.

Energetischeverstrengeling

Niet voor niets heb je deze specifieke persoon aangetrokken. Ieder contact dat je prikkelt en je uitnodigt de interactie met deze persoon aan te gaan, stoelt op een gelijke resonantie.
Hoewel we ons niet altijd bewust zijn van welk thema het is dat resoneert met het energieveld van de ander.
Wanneer je elkaar voor het eerst ontmoet gaan er een soort van energetische tentakels als rookwolken naar elkaar toe en tasten af of er iets resoneert dat interessant is. Wat kunnen we met elkaar? Is deze persoon eventueel functioneel aan mijn diepere intenties?  Op de laag van het niet-fysieke zelf, noem het ziel zo je wilt, spelen er namelijk hele andere motieven dan elkaars
tekorten opvullen en verwachtingen inlossen. Het leidmotief van ieders Zelf is Zelfontwaken, Zelfexpressie en groei. Voelen beiden een prikkel, een interesse, dan zal er een overeenkomst zijn in de frequentie waarop jullie beider energie vibreert en wat actueel is op dit moment, die voor de een op een hele andere manier tot uiting kan komen als voor de ander, maar die voor beiden een weg opent naar Zelfontwaken, Zelfexpressie en groei (evolutie).

En terwijl op de laag van de persoonlijkheid allerlei onzekerheden, verwachtingen en manipulaties gaan spelen, speelt er zich op de laag van het niet-fysieke zelf een heel ander spel af. Er vind zich een energetische verstrengeling plaats. Het moment dat je op de diepere laag van jeZelf hebt herkend dat deze persoon iets belangrijks voor je kan betekenen, namelijk je eigen ontwaken en expressie, voel je in je bewustzijn een bereidheid met deze persoon in zee te gaan. Niet altijd is dat
op hetzelfde moment. Mensen kunnen lang negeren wat er op de energetische laag allang duidelijk is. Een bewuste keuze met iemand verder te gaan is daarom niet echt een keuze, maar een erkenning van wat reeds besloten is. De verdieping is al niet meer tegen te gaan.

Die energetische mengeling en aftasting vind met iedereen plaats die je tegenkomt. Is de energie van de ander functioneel voor beiden dan kan het zijn dat je korter, langer of intensiever met iemand optrekt. Hoe lang een verbinding dus duurt is afhankelijk van welke intenties je bij elkaar opwekt, voed, of uitdaagt. Hoe die energetische verstrengeling voelt is afhankelijk van hoe beladen, vrij of intens een bepaalde resonantie voor jou persoonlijk is. en die kan dus voor jullie beiden heel anders ervaren worden.

Wat betekent zo’n verstrengeling nu precies? Want je begrijpt misschien al dat dat zekere consequenties heeft. Net als een moeder die energetische verstrengeld is met haar kind, zal een verbinding met een andere persoon die belangrijk is voor jouw ontwaken of
verwezenlijken van diepere intenties, gekoesterd en verzorgt worden. Er is een intuïtief weten dat het belangrijk is deze verbinding te eren dus zal je in je stappen onbewust rekening houden met het feit dat de verbinding nog een tijdje nodig is voor beiden of in je handelen resoneren op het thema of intentie van jullie verbinding en situaties creëren die daarin wakker schudden, voeden of
wat er dan ook nodig is.
Het kan zijn dat een verbinding functioneel is geweest voor elkaars ontwaken en daarna verdwijnt, maar het kan ook zijn dat deze persoon ook nog functioneel is om de functie die jij als je ware zelf hebt naar de wereld toe hebt te vervullen op een of andere manier dient. En er zullen legio redenen zijn voor beiden afzonderlijk om wel of niet en hoe een tijdje met elkaar op te trekken en jullie handelen daarin bepalen.

Wat je ook op kan vallen is dat de ander, wanneer je een intens proces met elkaar uitspeelt in de fysieke wereld, steeds meer onderdeel gaat worden van jouw energieveld. Hoe meer je erkent dat die verbinding er nu eenmaal is en dienstbaar is zoals hij is, hoe meer je elkaar toelaat in je energieveld precies zoals de energie van de ander is en hoe meer je de ander gaat voelen
als onderdeel van jeZelf. De ander blijkt een metafoor voor een innerlijk proces of streven. Een metafoor van een stukje ‘jij’… of zelfs… jij. Waarmee je ook gaat merken (al dan niet bewust van de reden) dat het belangrijk voor jou gaat zijn dat het goed gaat met de ander. Je voelt je blij
als de ander stappen zet die resoneren met zijn of haar diepste Zelf, omdat het energieveld waarin jij je begeeft lichter maakt. En dus wordt je in je stappen in zekere mate ook beïnvloed door de verstrengelde energie met de andere persoon. Het gaat niet meer alleen over jou. Het gaat meer en meer om het totaalveld. Deze verstrengeling kan jou laten voelen hoe de verbinding met de ander in al je cellen gaat zitten, zonder dat je daar last van hoeft te hebben en zeker ook nog autonoom in kunt blijven en het zelfs verrijkend voor je kan zijn je verbonden te voelen met een ander, zonder iets van die ander te willen of nodig te hebben. Al die energieën die zich (al dan niet tijdelijk) vermengen met die van jou, voeden, ontspannen of activeren levensenergie in jou. Het maakt dat je nog meer van je mens-zijn kunt ervaren.

Eenheid

Bekijk onze trainingen

In wezen is een intieme verbinding een mooie levende metafoor van het ervaren van eenheid met een andere persoon, die eigenlijk ook op grote schaal plaatsvindt. Realiseer je eens dat je niet alleen verbonden bent met je dierbaren, je bent verbonden met alles en iedereen! We zijn en waren altijd al (!) allemaal verbonden met elkaar. Afgescheidenheid was een illusie. Met iedere stap die je zet, zet je het energetisch veld van eenheid in beweging. Ieder idee, iedere uiting van liefde, iedere non-acceptatie dat in ons verschijnt is van invloed op het veld van eenheid en beschikbaar voor iedereen.

Kun je de omvang van wat ik hier schrijf voelen?
Iedere Zelfverloochening, elk haatgevoel maakt het veld zwaar en zal zaad zijn voor manifestatie. Dat is waar een groot deel van de maatschappij op is gebouwd. Maar andersom ook, elke openen van het hart, ieder mens dat opstaat schenk blijheid en lichtheid aan het veld en stimuleert ons allen tot openen en verbinden. Te verbinden met elkaar, met de wereld en met alles dat in dit
moment met ons resoneert.

Het grootste geschenk dat je daarom jeZelf, je partner en ons allemaal kunt geven is die verbondenheid te erkennen en ruimte geven en nemen de stroom vrij te laten stromen. Zelfontwaken, Zelfexpressie en groei zijn een natuurlijk streven en verrijkt ons allemaal
omdat we verbonden zijn. Realiseer je dat ieder afzonderlijk stukje bewustzijn gelijkwaardig is aan jou en net zo bijzonder.

Verbinden is niet eng, verbinden is de enige weg terug naar het nu, terug naar jeZelf.  Maar vergeet hierbij nooit dat het wezenlijk niet om de ‘ander’ gaat, maar de ander als metafoor voor jou als EEN. Er is geen ander, er is er maar een. Maar door de verdiepende verbinding met de ander, ontmoet je jeZelf. Je bent bereid geweest je hart te openen, zodat je kon zien dat er geen ander is.

Wil je meer leren over nondualiteit en energie?

4 thoughts on “Persoonlijke hechting versus energetische verstrengeling”

 1. mooi …

  zelf had ik.laatst ervaring met mijn innerlijk kind wat gezien en gehoord wilde worden en het zei letterlijk dat mijn partner alle aandacht nodig heeft .!hoe is jou kijk hierop ?

  1. Vera Helleman

   vervang de woorden die verwijzen naar jouw kind eens door ‘ik’:

   “zelf had ik laatst ervaring met ik die gezien en gehoord wilde worden en ik zei letterlijk dat mijn partner alle aandacht nodig heeft…” hoe voelde je je daarbij? mededogen? geef hem aandacht? wroeging? dan heb je een overtuiging die jou belemmert voor jezelf te vragen, omdat je denkt dat je partner belangrijker is dan jij of dat dat zo hoort in een relatie of zo….

 2. Deze week verbeelde ik een relatie van twee mensen als twee muziekinstrumenten die interfereren:
  Stemmen ze op elkaar af, en/of blijft een ieder zijn/haar eigen spel spelen?
  Het lezen van dit artikel inspireerde me tot een tweede vraag:
  Hoe zijn de individuele instrumenten gestemd?

  ??
  Marion

 3. Wat een fijne gedachten over relaties, hoe waar is het dat je ontmoet en overgeeft tot dat ik mij zeker loslaat en het andere systeem mij opslorpt. Dan voelt het niet fijn en dan komen diepere lagen aan mijn deur kloppen die gezien willen worden. Dank je wel Vera♥️

  Astrid

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

logo VeraHelleman rood klein

"It has been my lifelong fascination to investigate why people say what they say and do what they do ... because it seemed so illogical"

Vera provides trainingsessions in collaboration with the Emotion Expertise Centre

We use ActiveCampaign as our marketing automation platform. By clicking above and submitting this form, you acknowledge that the information you provide will be transferred to ActiveCampaign for processing in accordance with ActiveCampaign's Privacy Policy and Terms. 

EEC logo Eng liggend diap
 
BECAUSE INSIGHT MAKES THE DIFFERENCE

The Emotion Expertise Centre has the objective of transferring knowledge and insight about the meaning of, message, functioning of and dealing with emotions.
We strive to get emotions back to the positive attention they deserve, so that people can function in balance with themselves and their environment.

Follow Vera on:
Scroll to Top