Dag 1 – Selvundersøgelse

Online kursus DK 1

I dag begynder vi på vores SELVundersøgelse.

Ethvert menneske føler Selvets tiltrækningskraft. Vi er programmeret med trangen til at søge efter vores Selv, hvilket er det samme som at søge efter Kærlighed eller lykke, fordi det er, hvad Selvet er. Vi søger altså allesammen efter kærlighed, efter lykke. Men fordi vi ser gennem et menneskeligt væsens øjne, ud fra en menneskelig livshistorie, søger vi denne lykke indenfor denne historie. Indenfor tidens, rummets og formens verden. Det er der naturligvis gode grunde til. Det skubber os fremad. Denne trang til søgen har givet os alle mulige erfaringer i denne verden. Men virkelig blivende lykke finder du ikke i den udenomsverden, virkelig blivende lykke finder du ved at se udfra lykke. Altså udfra dig Selv.

Derfor handler det om, at du finder vejen tilbage til dig Selv. At du bliver forankret i dette Selv, sådan at denne nye væremåde kan trænge ud i resten af dit liv, og du kan erfare verden udfra det Selv og opnå udfoldelse af dig Selv i den verden. Altså være dig Selv! Et revolutionært skridt i et menneskeliv, for det er et skridt hen imod det næste bevidsthedslag. Ikke længere bare tredimensionalt, hvor egoets angst og begærlighed spiller overtonen, men forbi tid, rum og form, hvor en enorm rækkevidde af erfaringsområder kommer til at stå til din rådighed og du er det centrale midtpunkt, hvorfra alle erfaringer opstår i tæt samarbejde med universet og alt i det. I dette bevidsthedslag får vi adgang til et meget større potentiale end vi nogensinde troede muligt. Enhed er et selvfølgeligt udgangspunkt heri. Du kan nok allerede føle spændingen i maven. Godt! Lad denne længsel hjemefter være din ledetråd.

Når du har tilmeldt dig dette e-kursus, går jeg ud fra, at du er klar til at tage skridtet fra det ego-styrede liv hen imod en ubesværet VÆREN på bølgelængde med og forbundet med dit sande Selv, hvilket du kan se i denne video.

In denne Selvundersøgelse retter vi blikket mod:

  • Hvem eller hvad er vi virkeligt?
  • Hvad forhindrer os i at være Hvem vi virkelig er?
    (hvad vi ikke er)

Det betyder, at vi skal undersøge flere lag af os selv, groft inddelt i det vi kalder egoet, identiteten, personligheden og det vi i dette kursus kalder Selvet, eller: dig Selv. Din sande natur.

Vi kalder også denne selvundersøgelsesproces for spirituel opvågnen. At vågne op af drømmen om, hvem du troede at være, men ikke virkelig er. Nogle mennesker tror, at dette er en pludselig opvågnen og at alt fra det ene øjeblik til det andet er fred og lyksalighed. Det er også sådan for nogle få. Men for de fleste mennesker er det en (nogle gange smertefuld) proces af smuldring og frigørelse. I figuren herunder har jeg udtrykt forløbet af denne proces visuelt.

I begyndelsen sover du helt og sidder du ubevidst fast i identifikationen med din personlighed, dine livssituationer og dine automatiske adfærdsmønstre. Til slut ved du, føler du og er du vågnet helt op til Hvem du virkelig er. Du har indsigt i og arbejder sammen med denne realitets love. In den proces skinner Bevidsthed stadig oftere og længere igennem i dit liv og bliver der prikket hul på stadig flere illusioner, stadig flere egostrukturer falder fra hinanden. Det, du ikke virkeligt er, begynder at smuldre væk.
Midt i denne proces er der et vendepunkt, hvor du mærker, at du ikke længere kan være dig Selv utro, men stadig befinder dig i et liv baseret på de gamle egostrukturer. Vaneadfærd som engang gav dig sikkerhed, men ikke længere virker. Måske du allerede er kommet dertil, måske du endnu ikke har set de vanskeligste personlighedsidentifikationer i øjnene. Dette er processens sværeste fase, fordi der nu ikke længere er nogle bagdøre som tillader dig at vælge den sikreste og derfor mindst smertefulde vej. Her må du se det, der skræmmer dig mest, i øjnene og træde ud af din komfortzone. Heldigvis bliver livet fra og med dette vendepunkt også stadig dejligere, fordi verden omkring dig vil reagere på forandringerne i dig. Alt kommer stadig mere på bølgelængde med din sande natur. Du bliver synlig i verden omkring dig. Følelser af taknemmelighed, forundring, kærlighed og nydelse bliver din hverdagserfaring. Tro mig: det er besværet værd!

For at finde ud af Hvem du virkelig er, har du også brug for at vide, hvem du ikke er, og når det støv bliver pustet væk fra din sjæl, så kan du blive synlig. Eller med andre ord: hvis du ikke ved, hvem du (ikke) er, kan du søge efter Kærlighed i al evighed. Det er altså nødvendigt at undersøge hvilke forhindringer du har sat op imod kærligheden og neutralisere dem så Kærlighed kan komme fri. Selvundersøgelsens vej er frigørelsens vej. Frigørelse fra illusioner om hvem du troede at være og hvad du troede at have brug for. Derfor begynder vi med en vidtgående undersøgelse af egoets natur. Når du kan gennemskue denne mekanisme fuldt ud, sidder du nemlig ikke længere fast i den tilstand og lider under den adskilthed den fører med sig. Du skifter over i den position, der tilhører Selvet som er forbundet med kroppen, ånden og Helheden.

Denne Selvundersøgelse dækker de fire områder nævnt herunder, så bevidstheden kan trænge igennem til alle dele af dit liv, og du kan opnå spirituel modenhed.

  • Dit forhold til dig Selv
  • Dit forhold til den ’anden’
  • Dit forhold til din fysiske krop og det manifeste
  • Dit forhold til din tjenstvillighed til enhedens felt

Vi begynder i de næste lektioner med dit forhold til dig Selv, for deraf opstår alt.

Eftersom dette kursus har nået dig, går jeg ud fra, at du er klar til at tage skridtet væk fra det egostyrede liv hen imod en ubesværet væren på bølgelængde med og i forbundethed med dit sande Selv. Alt det, der forekommer i dit liv, er nemlig tjenligt i denne proces, fordi det udgør en naturlig retning hen imod dig Selv. Tilfældighed findes ikke (ikke i noget som helst). Er du klar til at tage skridtet og dykke ned i det uendelige mysterie, og har du brug for hjælp til at gøre det, så skænker livet dig lærere. Måske dette kursus kan være din lærer i den kommende tid.

switchpunt

 

Opgave:
Når du deltager i dette kursus, går jeg ud fra, at du har hørt eller følt kaldet hjem. Og du har har sikkert også nogle bestemte ideer omkring dette, som støtter dig på din rejse. Et flot billede, fred, kærlighed, lykke. Føl nu efter og svar på følgende spørgsmål:

Hvad vil være løst, når du har opnået dette?
Vær 100% ærlig overfor dig selv. Bare lad svaret komme. Måske støder du her på et stykke urangst. Undlad at prøve at forandre dette, iagttag det og giv det lov til at være. Du behøver ikke gøre noget med det lige nu. Når det kommer frem i din bevidsthed, skal det nok gå i gang med processen helt af sig selv, hvis tiden er inde til det.

Skriv svaret ned for dig selv, vi vender tilbage til det senere i e-kurset.

Altså: Hvad vil være løst, når du har fundet vejen ’hjem’?

lovevera Dag 2 –>

Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

logo VeraHelleman rood klein

"It has been my lifelong fascination to investigate why people say what they say and do what they do ... because it seemed so illogical"

Vera provides trainingsessions in collaboration with the Emotion Expertise Centre

Subscribe to our newsletter

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Weuse MailChimp as our marketing automation platform. By clicking above and submitting this form, you acknowledge that the information you provide will be transferred to MailChimp for processing in accordance with MailChimp's Privacy Policy and Terms. 

EEC logo Eng liggend diap
 
BECAUSE INSIGHT MAKES THE DIFFERENCE

The Emotion Expertise Centre has the objective of transferring knowledge and insight about the meaning of, message, functioning of and dealing with emotions.
We strive to get emotions back to the positive attention they deserve, so that people can function in balance with themselves and their environment.

Follow Vera on:
Scroll to Top