Vera Verheldert #8: autisme en het ontbreken van ik-referentie

Een warme ontmoeting van autist naar autist, waarin deze persoon sinds jaren weer ontspanning voelt in contact. Vera spreekt over het ontbreken van ik-referentie, wat dat betekent en waarom mensen met ASS een hekel hebben aan regels.