Schrijver, Spreker En Inspirator

Vera Helleman is auteur van meerdere bestsellers en oprichtster van het Emotie Expertise Centrum. Daarnaast zet zij zich in voor een positiever begrip rondom autisme en heeft zij haar voetsporen gezet in de wereld van non-dualiteit.

Vera is inspirerend spreker en trekt al jaren volle zalen met mensen met uiteenlopende achtergronden en van alle leeftijden. Zij zal u tijdens haar trainingen meenemen in de wereld van energetische logica op een nuchtere, verhelderende en liefdevol confronterende manier. Zij heeft een achtergrond in de Integratieve Psychotherapie. Van jongs af aan bekeek zij de wereld vanuit gevoelsperspectief en was gefascineerd door de vragen: 'Waarom doen mensen wat ze doen en zeggen ze wat ze zeggen, terwijl dat heel vaak niet in overeenstemming is met hoe ze voelen?' Zij doorgrondde de wetten waarop onze realiteit stoelt en legde deze naast alle sociale regels waarvolgens wij leven en ontdekte grote discrepantie. Zij ontwikkelde een systeem, gebaseerd op onze emoties, dat alle menselijke thema's in kaart brengt en daarin onze disbalans en behoeften blootlegt.

LINK Fotografie 1906_105213-klein2

Om dit te kunnen zien werd Vera geboren met een aantal kwaliteiten. Een aangeboren psychologisch inzicht, hypersensitiviteit waarmee zij voelend kan waarnemen en ook een autistisch denkend brein met hoge intelligentie. Dat alles samen maakte dat zij details kon waarnemen in gevoel en gedachten en hier tevens een gestructureerd overzicht van kon maken.

fb
Spread the love
logo VeraHelleman rood klein

"It has been my lifelong fascination to investigate why people say what they say and do what they do ... because it seemed so illogical"

Vera provides trainingsessions in collaboration with the Emotion Expertise Centre

Subscribe to our newsletter

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Weuse MailChimp as our marketing automation platform. By clicking above and submitting this form, you acknowledge that the information you provide will be transferred to MailChimp for processing in accordance with MailChimp's Privacy Policy and Terms. 

EEC logo Eng liggend diap
 
BECAUSE INSIGHT MAKES THE DIFFERENCE

The Emotion Expertise Centre has the objective of transferring knowledge and insight about the meaning of, message, functioning of and dealing with emotions.
We strive to get emotions back to the positive attention they deserve, so that people can function in balance with themselves and their environment.

Follow Vera on:
Scroll to Top